Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ALMATOJE (KAZACHSTANO RESPUBLIKA)

Adresas: Gornij Gigant, Iskenderovo 15, 050059 Almaty, KAZAKHSTAN

plačiau »

Tel. +7 (727) 263 10 40; 7 (727) 263 25 05
El. paštas

Pasas

Sukurta 2015.02.26 / Atnaujinta 2015.03.16 08:32

Lietuvos Respublikos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, dėl paso išdavimo ar keitimo kreipiasi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, kurioje gyvena.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Priklausomai nuo piliečio amžiaus, pasas, nuo jame nurodytos išdavimo datos, galioja:

 • 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
 • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos gali išduoti ar pakeisti pasą tik bendrąja tvarka, t.y. per du mėnesius nuo prašymo pateikimo asmeniškai dienos.

Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas baigė galioti ar yra prarastas ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, grįžimui į Lietuvą konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą - asmens grįžimo pažymėjimą (AGP).

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.

Jeigu kreipiamasi dėl paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.

Keičiant pasą, pasikeitus pavardei po santuokos ar ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.

Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.

SVARBU:

Pateikiant piliečio nuo 1 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant piliečio iki 1 metų dokumentus, jam atvykti į konsulinę įstaigą nebūtina.

Lietuvos Respublikos pilietis, pageidaujantis gauti ar pasikeisti Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Almatoje asmeniškai pateikia dokumentų ir užpildytų formų rinkinį, kurį rasite žemiau.

Dokumentai paso išdavimui ar keitimui asmenims nuo 16 metų:

 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas;
 • 2 nuotraukos
 • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
 • Dokumentas, patvirtinantis buvimą užsienio valstybėje;
 • Konsulinis mokestis – 100 eurų.

Dokumentai paso išdavimui ar keitimui vaikams (iki 16 metų), kurio gimimas įtrauktas į apskaitą Lietuvoje:

 • Vaiko asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas;
 • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
 • Kartu su vaiko deklaracija pildoma ir vaiko dokumentus pateikiančio tėvo ar globėjo gyvenamosios vietos deklaracija;
 • 2 nuotraukos;
 • Konsulinis mokestis - 50 eurų.

Lietuvos Respublikos paso atsiėmimo tvarka

Pilietis pats atvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti paso. Atsiimti piliečio iki 16 metų pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atsiimant naują pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

DĖMESIO:

Jeigu pilietis neatsiima per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos, pasas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

 

Naujienlaiškio prenumerata