Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ALMATOJE (KAZACHSTANO RESPUBLIKA)

Adresas: Gornij Gigant, Iskenderovo 15, 050059 Almaty, KAZAKHSTAN

plačiau »

Tel. +7 (727) 263 10 40; 7 (727) 263 25 05
El. paštas

Darbo pasiūlymas raštvedžio pareigoms užimti

Sukurta 2018.02.23 / Atnaujinta 2018.02.23 11:37

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje skelbia atranką į raštvedžio pareigybę. Atrinktam kandidatui bus mokama nustatyto dydžio pareiginė alga, sudaryta terminuota darbo sutartis.

Reikalavimai kandidatams

Darbuotojas, einantis raštvedžio pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

–  turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

–  mokėti bent vieną užsienio kalbą;

–  mokėti dirbti kompiuteriu („MS Office“ programiniu paketu);

– išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

–  gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

–  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

–   būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;

–  atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

–  pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo;

–  teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

–  atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

–  priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;

–  rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;

–  pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;

–  atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;

–  formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;

–  pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;

– ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;

–  vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – panaši darbo patirtis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. kovo 9 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. pašto adresu [email protected].  

Naujienlaiškio prenumerata