Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

Tel. +7 (727) 263 10 40; 7 (727) 263 25 05
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Dėl karantino Lietuvoje atšaukimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos šalyje pratęsimo

Sukurta 2020.08.17 / Atnaujinta 2020.08.17 07:23

Nuo 2020 m. birželio 16 d. 24.00 val. Lietuvoje atšauktas karantinas, tačiau palikta galioti valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. 24:00 val. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė, vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos: tarptautiniuose oro uostuose ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Užsieniečių atvykimas

Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką.

Šis draudimas netaikomas:

- Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

- užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);

- užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą;

- užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.3.1 papunktyje ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse neatitinka šio nutarimo 3.3.1 papunktyje nustatytų sergamumo kriterijų;

- asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

- NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

- ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

- sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

- menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

- žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

- kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;

- tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims.

Valstybės sienos kirtimo apribojimai

Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, į Lietuvos Respubliką automobiliu gali atvykti per pasienio kontrolės punktus su Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika, taip pat per Nutarimo 3.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus: Medininkai–Kamenyj Log, Šalčininkai–Benekainys, Lavoriškės–Kotlovka ir Raigardas–Privalka (pasienis su Baltarusijos Respublika), Kybartai–Černiševskoje, Panemunė–Sovetsk (pasienis su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi).

Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją

Tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykti leidžiama asmenims:

- grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

- dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

Dėl 14 dienų izoliacijos

Asmenims, atvykusiems į Lietuvą iš koronaviruso infekcijos (COVID-19) paveiktų šalių, privaloma saviizoliuotis 14 dienų. Šalys laikomos paveiktomis, jei 14 dienų sergamumo koronavirusu rodiklis toje šalyje yra daugiau nei 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Valstybių sąrašą skelbia Sveikatos apsaugos ministerija.

_____________________________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/DOPQrXqGTS?jfwid=-1b1ptbc7ti

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/948f2ea4c1be11eaae0db016672cba9c?jfwid=-nyuvwscvl 

Svarbiausia Užsienio reikalų ministerijos informacija keliaujantiems: https://urm.lt/urm-informacija-keliaujantiems

Aktualiausia informacija sienos kirtimo klausimais: http://www.pasienis.lt/

Naujienlaiškio prenumerata